Bugtong: Naligo ang Kapitan, hindi nabasa ang tiyan.

Join the discussion below in the comment box.

Let us know in the comment below.
Disqus comments plugin...

More videos